ఈ నగరానికి ఏం అయ్యింది యాడ్ లో నటించిన పాప ఇప్పుడు ఎలా ఉందొ తెలుసా.. టాలీవుడ్ లోనూ ఎంట్రీ

ఈ నగరానికి ఏం అయ్యింది పాప వచ్చేస్తుంది — Smoking Ad Girl Simran Natekar Turns Heroine